terug

Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Holland

Het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Holland ondersteunt professionals, mantelzorgers en geschoolde vrijwilligers bij de uitvoering van palliatieve zorg. Palliatieve zorg begint als iemand te horen heeft gekregen dat hij of zij niet meer kan genezen en richt zich op zowel lichamelijke, psychologische, sociale en spirituele aspecten. We zetten ons ervoor in om het leven in de palliatieve fase (soms jaren) zo prettig mogelijk te laten verlopen. Goede informatie over wat mogelijk is, geeft patiënten en naasten de gelegenheid om te kiezen waar ze wel of geen gebruik van willen maken.

Het Netwerk Palliatieve Zorg zet zich gezamenlijk in voor kwalitatief goede en werkbare zorg en ondersteuning. Het is een open netwerk en iedereen die palliatieve zorg verleent in de regio Midden-Holland is vrij om zich aan te sluiten om de kwaliteit van palliatieve zorg en ondersteuning in de eigen organisatie te verbeteren. Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland en de regionale visie zijn daarbij leidend. Zie voor meer informatie het meerjarenplan 2023- 2024.

Activiteiten

Proactieve zorgplanning (ACP)
Op het gebied van proactieve zorgplanning is veel gaande. Er is een E-learning ACP ontwikkeld en half juni is de Palliatieve Kit in gebruik genomen. Daarnaast gaan we aan de slag met gegevensuitwisseling. Het Zorgpad Palliatieve Zorg is door de werkgroep vastgesteld en kan al in de regio gebruikt worden.

Regionale en lokale samenwerking
Zowel regionaal als lokaal worden bijeenkomsten georganiseerd om de samenwerking te bevorderen. Per 2023 gaan we met lokale ambassadeurs werken. Binnenkort komt hier meer informatie over.

Communicatie, informatie en bewustwording
Het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Holland geeft een informatiegids uit voor patiënt en naasten met informatie over wat met kan verwachten in deze fase, op wie men een beroep kan doen met de sociale kaart van Midden-Holland en verwijzingen naar landelijke informatie. Voor zorgverleners is er een nieuwsbrief en deze netwerkpagina met actuele informatie.

Deskundigheidsbevordering
Dit jaar worden er weer vier casuïstiek besprekingen georganiseerd voor verpleegkundigen niveau 4/5. Er is op 15 mei een multidiciplinaire scholing over de nieuwe richtlijn palliatieve sedatie en we bieden een aantal basisscholingen Palliatieve Zorg aan voor verpleging en verzorging plus een train de trainer. Deze bijeenkomsten worden kenbaar gemaakt via de agenda en de nieuwsbrief van Gedeelde Zorg.

Oog voor naasten en nabestaanden
Het ON2 project wordt medio 2023 afgerond bij Welthuis, de Zevenster en ZorgBrug. Dit najaar volgt een inspiratiesessie om ook andere organisaties enthousiast te maken om aandacht voor naasten en nabestaanden in beleid en procedures op te nemen. Vaak is er wel aandacht niet consequent.

Belangrijke palliatieve zorg informatie

Voor professionals

  • Palliaweb.nl (Zorgzoeker vul in: regio Midden-Holland)
  • Palliatief Consultatieteam (Hollands Midden) 24/7 bereikbaar op telefoonnummer (088) 123 24 51
  • Bekijk voor het aanvragen van een Informatief Verpleegkundig Huisbezoek, een continuïteitshuisbezoek of het bovenregionale consultatie team deze flyer
  • Protocol Palliatieve Kit Midden-Holland 

Voor publiek

Contact

Wil je meer weten over het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Holland? Neem gerust contact op!

Ineke Weverling Netwerkcoördinator Palliatieve Zorg ineke@gedeeldezorgmh.nl 06 12 11 07 41

Leden Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Holland

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.