terug

Programma Acute Zorg

Of het nu om een bezoek aan de huisartsenpost en spoedeisendehulp gaat of hulp van een wijkverpleegkundige na een persoonsalarmering in de thuiszorg. Wanneer er direct medische zorg nodig is, is het uitgangspunt dat iemand hier snel toegang tot krijgt. Om deze acute zorg toegankelijk te houden, werken we nauw samen. Zo kan iemand altijd en snel terecht voor acute zorg en verloopt de overgang van de ene naar de andere zorgorganisatie soepel.

Waarom?

De acute zorgketen staat onder druk. Alle zorgorganisaties ervaren werkdruk, veroorzaakt door personeelskrapte en een toenemende zorgvraag. Dit is  bijvoorbeeld terug te zien in wachttijden die oplopen, overvolle spreekuren, kortdurende sluitingen van de Spoed Eisende Hulp (SEH) enzovoort. De kwaliteit van zorg komt hiermee onder druk te staan, mensen moeten langer wachten op zorg en er is veel uitval van personeel.

Dat moet beter omdat de zorgvraag in de toekomst verder toeneemt en het personeelstekort groter dreigt te worden. Alleen met een gezamenlijke aanpak om acute zorg zoveel mogelijk te voorkomen én de overdrachtsmomenten zo goed mogelijk te organiseren, blijft de acute zorgketen overeind en voor alle inwoners toegankelijk. Daarom werkt de regio Midden-Holland intensief samen.  

Door wie?

Alle organisaties die een rol hebben in de acute zorgketen werken samen om de acute zorg in de regio Midden-Holland toekomstbestendig te organiseren. Hieronder vallen:

  • Huisartsenorganisatie Mediis
  • GGZ Rivierduinen
  • Huisartsenpost Midden-Holland
  • Groene Hart Ziekenhuis
  • Regionale Ambulancevoorziening Hollands-Midden
  • Fundis
  • Zorgpartners Midden-Holland
  • ZorgBrug
  • Samenwerkende coöperatie Apotheken Midden-Holland

Regionale visie

“Wij zorgen voor een optimale innovatieve acute zorgketen door een intensieve samenwerking met elkaar. Want de zorg toegankelijk houden, ondanks de toenemende zorgvraag en personeelsschaarste, kunnen we alleen samen. De huisartsen hebben de centrale rol in de triage van de acute zorg in deze keten. Alle ketenpartners zorgen er samen met de huisartsen voor dat deze rol zo optimaal mogelijk wordt vervuld. Coördinatie is het uitgangspunt van de vernieuwde acute zorginrichting. Het is duidelijk wie welke zorg levert. Zo kunnen we de juiste zorg op de juiste plek bieden. Daarnaast zetten we in op het voorkomen van acute zorg, inzicht in capaciteit en gegevensuitwisseling. We werken samen om zorgpersoneel te behouden in de regio.“

Meer lezen? Check het visiedocument Acute Zorg.

Focus

Het programma werkt aan een optimale acute zorgketen aan de hand van 6 pijlers. Daarmee is de focus bepaald.

Centrale rol voor de huisarts 
In de meeste gevallen is de huisarts de eerste persoon waarmee contact wordt gezocht wanneer er sprake is van een acute zorgvraag, tijdens kantooruren of daarbuiten (via de HAP). De huisarts biedt of zelf de best passende zorg of verwijst door naar een andere zorgprofessional. Na opname of behandeling komt de patiënt weer terug bij de huisarts. Deze centrale rol is heel belangrijk. De zorgorganisaties in de regio hebben afgesproken de huisarts zoveel mogelijk te ondersteunen om deze rol goed te kunnen vervullen. Denk aan het bieden van een consultatiemogelijkheid of het snel kunnen doorverwijzen zodat er zo min mogelijk tijd verloren gaat.

Coördinatie
In acute situaties is het niet altijd direct duidelijk wat er aan de hand is met de patiënt. Om ervoor te zorgen dat de patiënt zo snel mogelijk de juiste zorg krijgt, kan coördinatie helpen. Op een coördinatiepunt is kennis gecentreerd en is er inzicht in capaciteit. Zo kan er worden meegedacht door een aantal zorgprofessionals over wat de best passende zorg is en waar deze zorg op dat moment geleverd kan worden.

Innovatie
Innovatie is nodig om de zorg efficiënter te organiseren. We kijken per programmapijler welke innovatie we kunnen inzetten om de doelen te bereiken. We werken vooral aan innovaties die acute zorg voorkomen, de centrale rol van de huisarts ondersteunen en bijdragen aan efficiëntere inzet van personeel. Daarbij zoomen we zoveel mogelijk in op bepaalde doelgroepen zoals personen met een chronische ziekte of kwetsbare ouderen.

Voorkomen acute zorg
Voorkomen is beter dan genezen! Welke patiënten zien we veel op de SEH of HAP die hier niet thuishoren? Bijvoorbeeld omdat verslechtering van de situatie voorkomen had kunnen worden of omdat deze patiënt beter door een andere zorgprofessional gezien zou kunnen worden. We denken na over valpreventie, minder mensen met dementie op de SEH of dat het bij meer mensen duidelijk is welke zorg zij wel of niet willen hebben (behandelwensen of -beperkingen).

Inzicht in capaciteit en gegevensuitwisseling
Om zo efficiënt mogelijk te werken is inzicht in capaciteit belangrijk. In welke ziekenhuis of verpleeghuis is er plek voor mijn patiënt of welke thuiszorgorganisatie is beschikbaar? We werken aan het systeem waarbij deze informatie voor de juiste personen inzichtelijk is. Daarnaast is het overdragen van medische gegevens een belangrijk aandachtspunt in de acute zorg. Want juist als er snel gehandeld moet worden, is het belangrijk om bijvoorbeeld te weten wat de voorgeschiedenis van een patiënt is of dat er sprake is van een allergie.

Behoud zorgpersoneel
Het leveren van kwalitatief goede acute zorg kan alleen met voldoende goed opgeleid zorgpersoneel. We denken in de regio na over hoe we werken in de acute zorg aantrekkelijk kunnen houden. Dit doen we door bijvoorbeeld aantrekkelijke loopbaanpaden te bieden in diverse organisaties in de acute zorgketen of gezamenlijk op te leiden.

Komende mijlpalen

Q2 2023 - Start Regionaal Transferpunt Midden-Holland voor de coördinatie van vervolgzorg
Q2 2023 - Oplevering programmaplan met concrete projecten

Bekijk hier projecten van het programma Acute Zorg

voltooid
Regionaal Transferpunt Midden-Holland

Het Regionaal Transferpunt Midden-Holland (RTP) is per 1 mei 2023 gestart voor verwijzers zoals huisartsen...

Lees verder

Heb je een vraag of wil je met ons meedenken?

Of wil je weten hoe jij of jouw organisatie kan deelnemen? Neem dan gerust contact met ons op.

Marloes Braber Programmamanager Acute Zorg en Gegevensuitwisseling marloes@gedeeldezorgmh.nl Of bel tijdens kantooruren: 06 23 17 52 11
Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.